Parkeerterreinen.

Aanleg

Voor kleine of grotere winkelfilialen of industrieterreinen leggen we ook parkeerterreinen aan. In de ondergrond die u verkiest. 

Indien nodig installeert nv Verhoye ook de bijhorende rioleringen en putten.

Wegen- en grondwerken

Verder heeft nv Verhoye ervaring met ‘kleinschalige’ wegenwerken. Zo leiden we het hele proces van uitgraven tot afwerken in goede banen. Net als het onderhoud van bestaande wegen. Of het nu om de publieke, de private of industriële sector gaat.